Home

Welkom bij de Vereniging Pensioenbelangen VolkerWessels

De vereniging staat open voor iedereen die een (nabestaande-) pensioen ontvangt of zal gaan ontvangen, dat is opgebouwd tijdens een dienstverband met een VolkerWessels bedrijf.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden inzake pensioenen.

VPVolkerWessels is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG)

Ook de mensen die geen pensioen bij een VolkerWessels bedrijf opbouwen of hebben opgebouwd, maar wel werkzaam zijn, of zijn geweest in de bouwsector kunnen zich aansluiten bij de vereniging als geassocieerd lid. Zij steunen daarmee de Koepel Gepensioneerden.

Om voor het eerst in te loggen op het beschermde deel van onze website dient u zich eerst aan te melden als nieuw lid. Dit kunt u doen onder de knop in het menu Inschrijven als lid‘. Wanneer u dit ingevuld heeft krijgt u bericht van ons met nadere instructies. 

Informatie over de hoogte van de jaarlijkse contributie kunt u vinden onder de knop in het menu ‘Over onze Vereniging‘ en dan de knop ‘Contributie‘.

Samen sterker

Bouwt u momenteel pensioen op of bent u al met pensioen na een werkzaam leven bij één van de VolkerWessel bedrijven?
Of heeft u bij VolkerWessels gewerkt en pensioen opgebouwd en werkt u nu elders?

De Vereniging Pensioenbelangen VolkerWessels is er voor u!

Onder het motto:

Samen sterker

geven we als Vereniging inhoud aan het vertegenwoordigen van de belangen van alle leden. Dat maakt ons sterker in overleggen en in platforms, die zich bezighouden met de veranderingen in het pensioenstelsel.

Tevens is de Vereniging de ontmoetingsplaats voor degenen, die (oud-) collega’s willen treffen en gezamenlijk willen deelnemen aan sociale bijeenkomsten of uitstapjes en excursies.

Bij de belangenbehartiging gaat het niet alleen om de nog actieven, of om de zogenoemde “slapers” of gepensioneerden, maar ook om vroeg-gepensioneerden, arbeidsongeschikten en nabestaanden als weduwen en wezen.

Door het voor (oud-) medewerkers mogelijk te maken lid van onze Vereniging te worden, wordt onze stemkracht en de impact daarvan vergroot.
Dit zal bijdragen aan een correcte en evenwichtige uitvoering door pensioenfondsen, van de door werkgevers en werknemers overeengekomen pensioenregeling. 

Onze brochure

Voor onze uitgebreide brochure klikt u hier